Schæferhunde  Udstilling  Brugshunde  Familiehunde
 

Forside
Nyheder
Wildmarkens BestSeller
Unghunde
Hvalpe
Nyttig viden
Mindelunden
Kontakt
Links

 

 

FCI Standard
Stambogen
Udviklingsfaser
Udstilling

 

 

FCI standard
SCHÆFERHUND

Oprindelsesland: Tyskland

Klassifikation: FCI gruppe I - vogter - og drivhunde, sektion 1: Hyrde og tjenestehunde.
Anvendelse: Alsidig brugs-, hyrde- og tjenestehund.

Helhedsindtryk:

Schæferhunden er middelstor, let langstrakt, kraftig og godt muskuløs. Knoglebygningen er tør og sener og bånd er faste.

Vigtige målforhold:

Skulderhøjden er for hanner 60-65 cm, og for tæver 55-60 cm. Kropslængden er fra 10 til 17 % større end skulderhøjden.

Væsen:

Schæferhunden skal i sit væsen være harmonisk, nervefast, selvsikker, absolut frimodig og (når den ikke er bragt i affekt) fuldstændig fredelig og samtidig være opmærksom og let at føre. Den skal besidde mod, kampdrift og hårdhed for at være egnet som ledsagehund, vagt-, forsvars- og tjenestehund samt som
hyrdehund / vogterhund.

Hoved:

Hovedet er kileformet og svarer i størrelse til kroppen (dets længde er ca. 40 % af skulderhøjden), uden at være groft eller overdrevent langt. Hovedet som helhed virker tørt og er moderat bredt mellem ørerne. Set forfra og fra siden er panden kun let hvælvet, uden eller med kun svagt antydet midterfure. Forholdet mellem
skalle og næseparti er som 50% til 50%. Skallens bredde svarer omtrent til dens længde. Skallen bliver (set fra oven) gradvis smallere fra ørerne mod næsen og går med det skråt forløbende, ikke skarpt udformet stop over i næsepartiet. Over- og underkæbe er kraftigt udviklede. Næseryggen er lige og ønskes hverken
sadelformet eller hvælvet. Læberne er stramme, godt sluttende og af mørk farve.

Næse:
Skal være sort.

Bid:

Skal være kraftigt, sundt og fuldstændigt (42 tænder svarende til tandformlen). Schæferhunden har saksebid, d.v.s at fortænderne som klingerne på en saks griber over hinanden sådan, at overkæbens fortænder skærer ned foran undertænderne. Tangbid, over- og underbid er fejl, ligeledes for store mellemrum mellem tænderne (spredt tandsstilling). Det er også en fejl, hvis fortænderne er placeret i en ret linie. Kæbeknoglerne skal være kraftigt udviklede for at give tænderne dybt fæste i kæbebenet.

Øjne:

Middelstore, mandelformede, let skråtstillede og ikke fremtrædende. Øjenfarven skal være så mørk som muligt. Lyse, stikkende øjne ønskes ikke, da det skæmmer hundens udtryk.

Ører:

Schæferhunden har middelstore stå-ører, der bæres rejste og ensartede (ikke drejet ud mod siderne). De løber ud i en spids og vender øre åbningen fremefter. Kipører og hængeører er en fejl. Det er ikke en fejl, når ørerne under bevægelse eller i hvilestilling bæres tilbagelagt.

Hals:
Halsen skal være kraftig, godt muskuløs og uden løs halshud. Vinklen mellem hals og krop (vandret) er ca. 45 %.

Krop:
Overlinien forløber uden synlig afbrydelse fra halsens ansætning over den veludviklede manke og den i forhold til vandret ganske let faldende ryg, til det let faldende kryds. Ryggen er fast, kraftig og velforsynet med muskler. Lænden er bred, kraftigt udviklet og godt muskuløs. Krydset skal være langt og let faldende
(ca. 23 % mod vandret), og går uden afbrydelse af overlinien over i haleansatsen.

Brystet:

Skal være moderat bredt, underbrystet så langt og markeret som muligt. Brystdybden skal udgøre fra 45 til
48 % af skulderhøjden. Ribbenene skal være moderat hvælvede. En tøndeformet brystkasse er ligeså
fejlagtig som en fladribbet.

Halen:
Når mindst til haseleddet, dog ikke længere end til midt på mellemfoden. Den har en noget længere behåring på undersiden og bæres i en blød nedhængende bue. Når hunden er opildnet og under bevægelse, bæres halen højere, dog aldrig over vandret. Operative, korrigerende indgreb er forbudt.

Forpart:
Forbenene er set fra alle sider lige, og set forfra absolut parallelle. Skulderblad og overarm er lige lange og er ved kraftig muskulatur fastlejret mod kroppen. Vinkelen mellem skulderblad og overarm er ideelt 90°, oftest dog op til 110°. Albuerne må hverken i stand eller under bevægelse drejes udefter og lige så lidt må de være indtrukne. Underarmene er set fra alle sider lige og stillet absolut parallelt med hinanden, tørre og med fast muskulatur. Mellemhånden har en længde på ca. 1/3 af underarmen og danner med den en vinkel på ca. 22°. Såvel for skråtstillet mellemhånd (over 22°) som for stejl (under 20°) forringer brugsegnetheden,
især udholdenheden.

Poterne:
Er rundagtige, godt sluttede og hvælvede, med hårde, men ikke sprukne trædepuder. Kløerne er kraftige og mørkfarvede.

Bagpart:
Bagbenene er stillet let bagud, og set bagfra parallelle. Over- og underlår er omtrent af samme længde og danner en vinkel på ca. 120°. Køllerne er kraftige og godt muskuløse.

Haseleddet:
Er kraftigt udviklet og fast, og mellemfoden stillet lodret under haseleddet.

Bevægelse:
Schæferhunden er en traver. Lemmerne skal være afstemt sådan efter hinanden i længde og vinkling, at hunden uden væsentlig ændring af ryglinien kan føre bagbenet frem til kroppen og foretage et nøje tilsvarende fremgreb med forbenet. Enhver tendens til overvinkling af bagparten forringer fasthed og udholdenhed og dermed brugsdygtigheden. Ved korrekte bygningsforhold og vinkling opnås en jordvindende gangart, der forløber lavt hen over jorden og giver indtryk af en let og ubesværet bevægelse fremad. Da hovedet holdes fremstrakt og halen let løftet, dannes i regelmæssigt og roligt trav en blødt svungen og ubrudt ryglinie fra ørespids hen over nakke og ryg til halespids.

Hud:
Huden er (løst) tilliggende, uden dog at danne folder.

PELS:
Hårlag:
Schæferhundens korrekte hårlag er stockhår med underuld. Dækpelsen skal være så tæt som muligt, lige, grov og fast tilliggende. På hovedet, herunder indvendigt i ørerne, på forsiden af benene, på poter og tæer er pelsen kort, på halsen noget længere og kraftigere. På bagsiden af benene er pelsen længere ned til håndrod hhv. haseled, og på lårenes bagside danner den moderate bukser.

Farve:
Sort med rødbrune, brune, gule til lys grå aftegninger. Ensfarvet sort eller grå, hos grå hunde mørkere schatteringer. Sort sadel og maske. Ubetydelige, hvide aftegninger på brystet såvel som meget lyse indersider af benene er tilladte, men uønskede. Næsen skal hos alle farvevarianter være sort. Manglende maske, lys eller stikkende øjenfarve, såvel som lyse til hvidlige aftegninger på brystet og indvendigt på benene, lyse kløer og rød halespids, bedømmes som pigmentsvaghed. Underulden har let gråtone. Farven hvid er ikke tilladt.

Størrelse, vægt:
Skulderhøjde, hanner 60-65 cm, vægt 30-40 kg tæver 55-60 cm, vægt 22-32 kg

Testikler:

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for bedømmelsen skal stå i
nøje forhold til afvigelsens omfang.

Alvorlige fejl:

Afvigelser fra den foran beskrevne racestandard, der forringer brugsegenskaberne:

Ørefejl:

For lavt ansatte ved hovedets sider, kipører, indadstillede ører, bløde ører Betydelige pigment mangler. Stærk mangelfuld fasthed i bygningen.

Tandfejl:

Enhver afvigelse fra saksebid og fra tandformlen, medmindre der er tale om en diskvalificerende fejl.

Diskvalificerende fejl:
Væsenssvage, bidske eller nervesvage hunde
Hunde med påvist svær HD
Monorchide og kryptorchide, såvel som hunde med tydeligt uens eller mangelfuldt udviklede testikler.
Hunde med skæmmende øre- eller halefejl
Hunde med misdannelser
Hunde med tandmangler i følgende tilfælde:
en p3 plus yderligere en tand, eller en hjørnetand, eller en p4, eller - en m1 eller m2, eller tre eller flere manglende tænder.

Hunde med kæbefejl:
overbid på 2 mm og derover,
underbid,
tangbid for samtlige fortænder.
Hunde med mere end 1 cm over- eller understørrelse
Albinisme
Pelsfarven hvid (også selv om øjne og kløer er mørke)
Langstockhårede d.v.s. med lang, blød, ikke fastliggende dækpels med underuld, faner på ører og ben,
buskede bukser og busket hale med fane på undersiden
Langhårede, dvs. med lang, blød, dækpels uden underuld, oftest skilt langs midten af ryggen, faner på
ører, ben og hale.

Standarden udgivet af FCI den 30. august 1991.
Oversættelsen godkendt af DKK's Standard Komité, februar 1992.1

 

 

 

Copyright 2010 - Jesper Rondé